Kleineella heeft jou nodig
Kleine Ella

Een reportage van jouw kindje ....

De eerste levensweken van je kindje zijn heel uniek. Kindjes groeien razendsnel daarom zijn er heel veel redenen
om veel foto's te nemen. Deze dagen komen immers nooit meer terug. Dat is zeker niet anders als je kindje te vroeg geboren werd.  Het is dan niet alleen een bijzondere maar ook een hectische tijd. Er zijn veel vragen, zorgen, ongerustheid, gemengde gevoelens en soms ook verdriet. Aan foto's nemen wordt niet op de eerste plaats gedacht. Wellicht hadden jullie je het anders voorgesteld.  Misschien kan een fotoreportage tijdens het verblijf van jullie kind op de afdeling neonatologie een lichtpuntje zijn in deze moeilijke periode. 

Het kan ook een onderdeeltje vormen van jullie verwerkingsproces. Bovenal is het een waardevolle herinnering aan deze bijzondere dagen.